Praca

1. STAŻ W BIURZE.

Poszukujemy 1 osobę z wykształceniem kierunkowym - turystyka, po szczegółowe informacje zapraszamy do biura. 

 

2. WYCIECZKI OBJAZDOWE i WYCIECZKI SZKOLNE krajowe i zagraniczne:

Poszukujemy doświadczonych pilotów wycieczek zagranicznych ze znajomością języków obcych (angielski, niemiecki, włoski).

 

3. SEZON LETNI:

Do obsługi kolonii i obozów młodzieżowych zatrudnimy:
- wychowawców kolonijnych,
- kierowników placówek wypoczynku,
- pilotów wycieczek zagranicznych,
- instruktorów tańca z uprawnieniami wychowawcy kolonijnego.